•  Assalamuaikum w.t.b. dan salam sejahtera,

  Saya terlebih dahulu ingin memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT di atas izin dan kurniaNya di atas terbitnya kembali laman web Majlis Daerah Lahad Datu yang telah terhenti beberapa bulan yang lalu di atas sebab sebab yang tidak dapat dielakkan.

  Dikesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kakitangan yang terlibat dalam menjayakan penerbitan semula laman web ini. Dengan adanya laman web ini, adalah diharapkan ianya akan dapat memberi manafaat kepada orang awam untuk lebih mengenali dan mengetahui fungsi-fungsi dan perkhidmatan yang ada di Majlis Daerah Lahad Datu.

  Kami juga sedia menerima dan mengalu-alukan cadangan atau teguran yang membina daripada orang awam demi menambah baik perkhidmatan Majlis.

  Akhir kata di sini, saya ingin mengucapkan selamat berkunjung ke laman web Majlis Daerah Lahad Datu kepada semua pengunjung. Semoga kandungan di dalam laman web ini akan dapat memberikan pengetahuan yang berguna kepada masyarakat secara keseluruhannya.
  Sekian, terima kasih.

  Pengerusi,
  MAJLIS DAERAH LAHAD DATU

 •  Belum Tersedia

 •  PENGURANGAN 20% CUKAI PINTU BAGI TAHUN 2020 BERMULA 1 APRIL 2020

  Sekiranya ada pemilik hartanah yang telah menjelaskan cukai pintu tahunan bagi tahun 2020 sebelum 1 April 2020, maka pengurangan 20% ke atas cukai pintu tersebut kan dibawa ke tahun hadapan sebagai rebet bagi tahun 2021.

 •  WAKTU OPERASI KAUNTER HASIL:-
  Isnin - Khamis : Jam 8.00 pagi sehingga 1.00 petang
  Jumaat : Jam 8.00 pagi sehingga 10.00 pagi

  CARA PEMBAYARAN:
  Tunai/Bank Draf (atas nama MAJLIS DAERAH LAHAD DATU)
  Kad Debit/Kad Kredit/On-line Payment

PROFIL JABATAN

LATAR BELAKANG ORGANISASI
Majlis Daerah Lahad Datu adalah Penguasa Tempatan yang berautonomi kewangan. Majlis ini telah ditubuhkan pada 1 Januari 1962 untuk memberi perkhidmatan yang berbentuk pembangunan dan sosial.

FUNGSI MAJLIS DAERAH LAHAD DATU
Fungsi-fungsi utama Majlis Daerah Lahad Datu seperti yang telah ditetapkan dalam seksyen 14(1)(a) hingga (g) dalam Suratcara Majlis Daerah Lahad Datu, 1961 adalah seperti berikut:-
• Memproses, meluluskan, mengeluarkan dan mengawal pelbagai jenis perniagaan dan penjaja, iklan-iklan dan papan-papan tanda
• Mengadakan perkhidmatan kebersihan bandar dan menyediakan perkhidmatan kawalan sampah-sarap, perkhidmatan kutipan sampah, pembersihan parit, longkang dan saliran air, perkhidmatan saluran dan pembentungan najis
• Memberi perkhidmatan kesihatan, kawalan makanan dan kebersihan premis makanan
• Kawalan penyakit berjangkit
• Membina dan menyelenggara jalan raya, sistem perparitan dan saliran
• Membina, menyediakan dan menyelengara kemudahan-kemudahan awam seperti pasar, gerai-gerai makan, gerai-gerai menjaja, pondok-pondok bas, rumah penyembelihan haiwan ternakan, rumah sampah, dewan serbaguna, padang bola, taman rekreasi dan permainan kanak-kanak
• Mengindahkan dan menyelenggara sanitari alam sekitar dengan penanaman pokok kayu, pokok bunga dan penyediaan kemudahan yang berkaitan
• Menyediakan dan memungut cukai-cukai pintu bangunan dan perumahan di kawasan perkadaran
• Mengawal dan merancang pembangunan daerah
• Menguatkuasakan undang-undang kecil Majlis (Pihak Berkuasa Tempatan)MISI & VISI

MISI

Menjadikan Daerah Lahad Datu sebuah bandar yang terancang, bersih, sistematik, berdaya saing dan seimbang dengan dengan arus pembangunan

VISI

Ke arah mencapai taraf Majlis Perbandaran

OBJEKTIF

Mewujudkan persekitaran yang bersih, teratur dan indah untuk dinikmati oleh penduduk setempat terutamanya di kawasan perkadaran majlis.

Mempertingkatkan kualiti pembangunan kawasan Majlis Daerah Lahad Datu terutamanya dalam aspek kemudahan-kemudahan
prasarana untuk penduduk setempat khususnya dalam kawasan percukaian.

Memperkemaskan dan mempertingkatkan mutu perkhidmatan Majlis dalam kawasan percukaian dengan lebih terancang, berkesan, berkeupayaan, sistematik, telus dan saksama

CARTA ORGANISASI

PERKHIDMATAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN

Bahagian Pentadbiran diketuai oleh seorang ketua bahagian (Penolong Pegawai Eksekutif) yang bertanggungjawab kepada Pegawai Eksekutif. Antara peranan dan fungsi bahagian ini ialah:

• Pengurusan Hal Ehwal Kakitangan Majlis Merekod Perkhidmatan
• Persaraan
• Perjawatan dan Latihan
• Pengurusan Mesyuarat-mesyuarat Majlis
• Pengurusan rekod-rekod dan fail
• Memproses Permohonan Lesen-lesen
• Pengurusan Tempahan Dewan/padang
• Pengurusan Stor

BAHAGIAN PERBENDAHARAAN

Bahagian Perbendaharaan diketuai oleh seorang Ketua Bahagian (Penolong Pegawai Akauntan) yang bertanggungjawab kepada Pegawai Eksekutif. Bahagian ini terbahagi kepada empat (4) unit yang masing-masing mempunyai tugas dan peranannya sendiri iaitu:

• Bahagian Kewangan
• Unit Hasil
• Unit Bayaran
• Unit Penilaian

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Bahagian Pembangunan diketuai oleh seorang Ketua Bahagian (Jurutera Kanan) yang bertanggungjawab kepada Pegawai Eksekutif. Bahagian ini mempunyai tiga (3) unit iaitu:

• Unit Pembangunan yang bertanggungjawab dalam kawalan pembangunan daerah, memproses/meluluskan pelan-pelan pembangunan, pengeluaran O.C., pengurusan lesen iklan-iklan dan memanggil mesyuarat-mesyuarat
• Unit Projek yang bertanggungjawab dalam pengurusan projek-projek Majlis, projek-projek negeri dan wilayah
• Unit Setinggan yang bertanggungjawab dalam pegurusan hal-ehwal setinggan

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

Bahagian Perkhidmatan diketuai oleh seorang ketua bahagian (Penolong Pegawai Eksekutif (O)) kepada Pegawai Eksekutif. Bahagian ini terbahagi kepada empat (4) sektor yang masing-masing mempunyai peranan dan fungsinya. Setiap sektor mempunyai ketua sektor masing-masing yang bertanggungjawab kepada Ketua Bahagian.

• Sektor Pasar
• Sektor Kesihatan
• Sektor Alam Sekitar
• Sektor Kawalan Vektor

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN

Berikut adalah unit-unit yang terdapat di dalam Bahagian Penguatkuasaan Majlis Daerah Lahad Datu:

• Sektor Pentadbiran
• Sektor Operasi
• Sektor Lesen
• Sektor Anti-Litter

MEDIA

Galeri

Video

Penerbitan

Keratan Akhbar

HUBUNGI KAMI

md.ld@sabah.gov.my

089 881512 & 089 881504

089 881 832